Pro zájemce

Kdo je naším klientem?

Našimi klienti jsou senioři nad 65 let věku se sníženou soběstačností, kteří zejména z důvodu věku potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby nebo kteří z rodinných důvodů potřebují ubytování na přechodnou dobu a potřebují pomoc druhé osoby.

Osoby se zdravotním postižením nad 25 let, které jsou závislé na každodenní pomoci druhé osoby.

Důvody nepřijetí klienta

Ze zákona nemůžeme přijmout klienta, jehož zdravotní stav vyžaduje stálou lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení.

K důvodům nepřijetí také patří akutní i chronické, infekční a parazitární onemocnění (střevní, kožní, respirační aj.) všech druhů a stádií, při kterých může být nemocný zdrojem nákazy.

Klienty s duševním onemocněním či demencí, včetně Alzheimerovy choroby, které vylučují pobyt klienta na otevřeném oddělení nebo vyžadují potřebu specializované psychiatrické péče, nemůžeme přijmout.

Prvotřídní péče je naše priorita