Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty

Ceník

Cena za pobyt a stravu je daná Zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a dalšími vnitřními pravidly zařízení. Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění, § 73. odst. 3 musí klientovi po úhradě za stravování a ubytování při poskytování pobytových služeb zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Pokud výše důchodu klienta není dostačující, podílí se na úhradě těchto nákladů rodina či blízcí klienta.

Cena za ubytování v 1 - 3 lůžkovém pokoji včetně služeb (voda, elektřina, topení, denní úklid, praní ložního i osobního prádla) je stanovena prováděcím právním předpisem v maximální výši 210 Kč/den 

Cena za stravování 5x denně (pro diabetiky 2.večeře), včetně pitného režimu během celého dne je stanovena prováděcím právním předpisem v maximální výši 170 Kč/den.  

Cena za kompletní zdravotní, sociální a doplňkové služby s nadstandardní kvalitou péče je stanovena od 820 Kč/den a zahrnuje:

  • Ošetřovatelskou rehabilitaci + denní společné cvičení
  • Ergoterapii - nácvik běžných denních činností
  • Aktivizační programy dle zájmů a potřeb klientů
  • Kontaktu se společenským prostředím
  • Kulturní a společenské akce v zařízení

Od celkové ceny za všechny poskytované služby si klient může odečíst Příspěvek na péči, který je klientovi vyplácen prostřednictvím Úřadu práce na základě jeho žádosti. Výše PnP je podmíněna mírou závislosti daného klienta na péči druhé osoby. PnP lze použít k úhradě poskytovaných služeb na zajištění 24 - hodinová péče zdravotních sester a pečovatelů. 

Celková cena za pobyt, stravu a všechny výše uvedené poskytované služby v Domě u Agáty se pohybuje od 1 300 Kč/den.

Další služby zprostředkováváme přímo v Domě u Agáty a hradí si je klient sám. Jedná se především o pravidelné služby kadeřnice, pedikérky a kosmetičky.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace ohledně pobytu v Domě u Agáty nám prosíme zavolejte na telefonní číslo +420 602 286 995 nebo nám můžete napsat prostřednictvím Kontaktního formuláře.