Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty

Ceník

Celková a konečná cena za pobyt (úklid, praní prádla, TV, internet), stravu (5x denně, pro diabetiky druhá večeře), péči a všechny poskytované doplňkové služby se pohybuje od:

1 300 Kč/den - třílůžkový pokoj

1 400 Kč/den - dvoulůžkový pokoj

1 800 Kč/den - jednolůžkový pokoj

K úhradě platby lze použít Příspěvek na péči:

- klientovi je PnP vyplácen prostřednictvím Úřadu práce na základě jeho žádosti

- výše PnP je podmíněna mírou závislosti klienta na péči druhé osoby

Doplňkové služby:

Ošetřovatelská rehabilitace + denní společné cvičení

Ergoterapie - nácvik běžných denních činností

Aktivizační programy dle zájmů a potřeb klientů

Kontakt se společenským prostředím

Kulturní a společenské akce v zařízení

Pravidelné služby kadeřnice a pedikérky zprostředkováváme přímo v zařízení a hradí si je klient sám.

Cena za pobyt a stravu je daná Zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a dalšími vnitřními pravidly zařízení. 

Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění, § 73. odst. 3 musí klientovi po úhradě za stravování a ubytování při poskytování pobytových služeb zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Pokud výše důchodu klienta není dostačující, podílí se na úhradě těchto nákladů rodina či blízcí klienta.