Jak pečujeme o naše klienty?

Sestry poskytují klientům všestrannou ošetřovatelskou a přiměřenou rehabilitační péči. Dávkují a podávají klientům léky, které jim stanoví jejich praktický či odborný lékař. Odborná lékařská vyšetření zajišťují klientům jejich rodinní příslušníci či blízcí. Akutní lékařskou pomoc řešíme prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby.

Pečovatelé pomáhají klientům s hygienou, oblékáním, svlékáním, stravováním a dohlížejí na jejich pitný režim. Pomáhají klientům při pohybu a aktivně je zapojují do denních činností.

Lékař v našem objektu není přítomen. Klienti na dlouhodobých pobytech si mohou domluvit registraci u praktických lékařek ve Zdravotním středisku Řeporyje, které stojí vedle Domu u Agáty.

Z odborných lékařů ordinují ve Zdravotním středisku Řeporyje dva stomatologové, psychiatr a fyzioterapeut.

Stolní hry

Co jsou ozdravné pobyty?

Jako jedno z mála zařízení poskytujeme odlehčovací a rekondiční pobyty na týden až tři měsíce. Pro klienty jsou přínosné k jejich zotavení po pobytu v lékařském zařízení. Význam mají také pro podporu a odpočinek rodinných příslušníků či blízkých, kteří o klienta pečují v domácím prostředí.

O koho se postaráme?

Našimi klienti jsou senioři nad 65 let věku se sníženou soběstačností, kteří zejména z důvodu věku potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby nebo kteří z rodinných důvodů potřebují ubytování na přechodnou dobu a potřebují pomoc druhé osoby.

Osoby se zdravotním postižením nad 25 let, které jsou závislé na každodenní pomoci druhé osoby.

Proč Vás nemůžeme přijmout?

Ze zákona nemůžeme přijmout klienta, jehož zdravotní stav vyžaduje stálou lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení.

K důvodům nepřijetí také patří akutní i chronické, infekční a parazitární onemocnění (střevní, kožní, respirační aj.) všech druhů a stádií, při kterých může být nemocný zdrojem nákazy.

Klienty s duševním onemocněním či demencí, včetně Alzheimerovy choroby, které vylučují pobyt klienta na otevřeném oddělení nebo vyžadují potřebu specializované psychiatrické péče, nemůžeme přijmout.

Prvotřídní péče je naše priorita