Naše péče

Sestry poskytují klientům všestrannou ošetřovatelskou a přiměřenou rehabilitační péči. Dávkují a podávají klientům léky, které jim stanoví jejich praktický či odborný lékař. Odborná lékařská vyšetření zajišťují klientům jejich rodinní příslušníci či blízcí. Akutní lékařskou pomoc řešíme prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby.

Pečovatelé pomáhají klientům s hygienou, oblékáním, svlékáním, stravováním a dohlížejí na jejich pitný režim. Pomáhají klientům při pohybu a aktivně je zapojují do denních činností.

Lékař v našem objektu není přítomen. Klienti na dlouhodobých pobytech si mohou domluvit registraci u praktických lékařek ve Zdravotním středisku Řeporyje, které stojí vedle Domu u Agáty.

Z odborných lékařů ordinují ve Zdravotním středisku Řeporyje dva stomatologové, psychiatr, fyzioterapeut a urolog.

Stolní hry
Volný čas

Každý všední den dopoledne probíhá skupinové zdravotní cvičení na židlích, které je u klientů velmi oblíbené a přispívá k udržení a rozvíjení jejich fyzické kondice.

Na cvičení navazují duševní aktivity zaměřené na diskuze o aktuálních nebo jinak zajímavých tématech. Klienti také rádi společně luští křížovky a řeší různé kvízy.

Odpoledne hrají zájemci pravidelně společně bingo, stolní hry nebo karty. Jednou týdně se scházejí k cestovatelské besedě či přednášce, po které sledují zajímavé filmy. 

Prvotřídní péče je naše priorita