Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty

Naše péče o Vaše nejbližší

Dům u Agáty je soukromé bezbariérové zařízení, které poskytuje registrované sociální služby: domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby.

  • Poskytujeme registrované sociální služby podle zákona č.108/2006 Sb.,o sociálních službách lidem se sníženou soběstačností, kteří již nevyžadují pobyt na zdravotním lůžku, ale jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

  • Dům u Agáty se nachází v městské části Praha 5 – Řeporyje v blízkosti Prokopského údolí. Celá okolní lokalita je chráněná přírodní památka.

  • Dům u Agáty poskytuje laskavé rodinné zázemí, krásné bydlení, kvalitní stravování a komplexní nadstandardní profesionální péči 24 hodin denně.

„Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý.“
John Swift   

Dobrý den paní ředitelko,

již jsme se doma aklimatizovali a postupně se snažíme dosáhnout kýženého stavu soběstačných čilých a veselých seniorů/seniorek radujících se z každého okamžiku. 

Zasíláme Vám písemné poděkování za veškerou péči poskytnutou našim tělům a duším při pobytu ve Vašem Domě u Agáty. Prosíme o laskavé tlumočení našich díků celému Vašemu týmu a souhlasíme se zveřejněním tohoto poděkování pod našimi plnými jmény.

Ještě jednou za vše děkujeme, vzpomínáme na milá setkání s Vámi a s Vašimi kolegy/kolegyněmi i s ostatními klienty a přejeme pohodové letní dny.

S úctou

Daniela a Jiří Dudorkinovi

Daniela a Jiří Dudorkinovi | 05.06.2019