Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty

Naše péče o Vaše nejbližší


Ministerstvo zdravotnictví povoluje od 25.5. 2020 možnost návštěv domovů pro seniory. Návštěvy v našem zařízení jsou možné za dodržení podmínek, které jsme specifikovali pro Dům u Agáty a vycházejí z doporučení MZ a MPSV. 

 • příchozí návštěvě bude u hlavního vstupu do DuA změřena teplota, při teplotě nad 37,0 °C nebo při pozitivním příznaku nemoci, nebude návštěva povolena
 • návštěva si po vstupu do budovy vydezinfikuje ruce a bude jí nabídnuta jednorázová rouška
 • navštěvující osoba se zapíše do knihy návštěv a podepíše v ní Čestné prohlášení o svém zdravotním stavu 
 • návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase
 • navštěvující osoby i klienti musejí mít po dobu návštěvy na ústech roušku
 • počet návštěv bude časově i prostorově koordinován, aby nedocházelo k velké koncentraci osob
 • návštěvy budou probíhat ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, terasy nebo prostor u brány vedle hlavního vchodu)
 • při nepřízni počasí může návštěva probíhat na vyhrazeném pokoji 
 • návštěvy na jednolůžkových pokojích budou možné vchodem přes terasu 
 • pro návštěvy na pokojích ležících klientů budou zajištěny paravány tak, aby byly odděleny od lůžek ostatních klientů
 • v rámci celého zařízení DuA musí být dodrženy odstupy min.2 metry mezi ostatními osobami 
 • odchozí návštěva si při odchodu z DuA opět vydezinfikují ruce a zapíší do knihy návštěv čas svého odchodu
 • ředitelka DuA může s ohledem na provozní možnosti zařízení možnost návštěv omezit

Děkujeme za pochopení a dodržování stanovených pravidel.

 

 • Dům u Agáty je soukromé bezbariérové zařízení, které poskytuje registrované sociální služby: domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby.

 • Poskytujeme registrované sociální služby podle zákona č.108/2006 Sb.,o sociálních službách lidem se sníženou soběstačností, kteří již nevyžadují pobyt na zdravotním lůžku, ale jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 • Dům u Agáty se nachází v městské části Praha 5 – Řeporyje v blízkosti Prokopského údolí. Celá okolní lokalita je chráněná přírodní památka.

 • Dům u Agáty poskytuje laskavé rodinné zázemí, krásné bydlení, kvalitní stravování a komplexní nadstandardní profesionální péči 24 hodin denně.

„Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý.“
John Swift   

Téměř celý listopad 2019 strávila moje maminka, která se od března zotavovala po operaci srdeční chlopně, v Domě u Agáty. Mohla jsem proto bez obav o její bezpečí odcestovat na delší dovolenou, a posléze ještě služební cestu do zahraničí.

Bezpečné a krásné moderní prostředí, milý ošetřovatelský personál a kvalitní program rehabilitační i socializační – to jsou myslím hlavní přednosti Domu u Agáty.

Maminka se domů vrací v lepším stavu než v jakém přicházela – cítí se fyzicky lépe, má větší potřebu a ochotu komunikace, a i její okolí vnímá její vyšší vnitřní energii.

Nastane-li v budoucnu podobná potřeba jako letos v listopadu, vím, kam se obrátit o pomoc.

Irena Valentová

Irena Valentová | 29.11.2019

 
 

Probíhá u násKudy k nám


Dopravní spojení

Mapa
N 50°2.07745'
E 14°18.91253'