Zpráva z Agáty

Jak pečovat o seniory v domácím prostředí – co to obnáší a kdo pomůže?

Pokud se rozhodnete pečovat o svého rodiče či prarodiče v domácím prostředí, čeká váš život a váš domov mnoho změn a rozhodnutí. 

Změna bydlení 

Záleží na tom, jestli bude senior bydlet s vámi nebo, pokud je schopný se sám o sebe postarat, sám. V obou případech je dobré udělat úpravy v domě či bytě. Nejčastěji se jedná o přizpůsobení koupelny –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ instalace madel a držadel u toalety a do sprchy či vany, zajištění protiskluzového povrchu a umístění sklápěcího sedátka do sprchového koutu. To usnadní hygienickou péči o seniora. 

Podobně můžete postupovat v dalších místnostech. Ujistěte se, že nikde na podlaze nejsou překážky, o které by mohl senior zakopnout, umístěte předměty denní potřeby tak, aby na ně senior dosáhl, a chodbu a schody vybavte nočními světly

Péče o nemohoucí seniory 

Zřejmě nejtěžším druhem domácí péče je péče o nemohoucí seniory. V takových případech vyžaduje senior téměř čtyřiadvacetihodinovou péči. Vaším úkolem je pro seniora zajistit vše od osobní hygieny až přes pomoc se stravování nebo krmení až po pohyb –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ať už za použití invalidních vozíků nebo, pokud je senior upoután na lůžku, polohování. 

Při péči o nemohoucí seniory se velmi často stává, že vy nebo váš manžel či manželka budete muset odejít ze své práce a přijdete tak o jeden příjem. Ten může aspoň částečně nahradit příspěvek na péči. 

Příspěvky na péči o seniory  

Příspěvek na péči o osoby starší 18 let se pohybuje od 880 Kč do 19 200 Kč měsíčně. Typy příspěvku se liší podle stupně závislosti (lehká, středně těžká, těžká a úplná). Posuzování závislosti se odvíjí od toho, jak je osoba schopná zvládat své životní potřeby, například mobilitu, stravování či tělesnou hygienu. Žádost o příspěvek lze podat elektronicky nebo přes datovou schránku. Více se o příspěvku na péči můžete dozvědět na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Domácí péče o seniora a pomoc 

Mít seniora v domácí péči může být opravdu náročné. Předtím, než si zvolíte tuto cestu, se ujistěte, že by vás v případě vaší nevyhnutelné nepřítomnosti mohl někdo nahradit. 

  1. Rodina 

Nejvhodnější pomocí bývá často rodina seniora, ať už vaši sourozenci či rodiče nebo další příbuzenstvo. Tato situace bude pro seniora stále komfortní, protože se o něj bude starat někdo, koho zná a je mu blízký. Ne všechny rodiny mají však natolik dobré vztahy, aby byly připraveny si vzájemně vypomoct s péčí. Jsou tu naštěstí i jiní, kteří vám mohou podat pomocnou ruku. 

  1. Asistenti sociální péče 

Asistent sociální péče je jinou než blízkou osobou, která poskytuje péči osobě, která je odkázána na pomoc druhých. Asistent vykonává péči na základě smlouvy, ve které si ujasníte rozsah a podmínky poskytovaných služeb. 

  1. Pečovatelské služby 

Využít můžete také pečovatelských služeb od nejrůznějších organizací. Mohou být státní, neziskové či soukromé. 

Péče o seniory doma – ano nebo ne? 

Podle výzkumu Názory lékařů a všeobecných sester na výhody a nevýhody péče o seniory v domácím prostředí z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je největším benefitem domácí péče o seniory známé domácí prostředí. Jako další plus vidí doktoři a sestry v užší a lepší spolupráci s rodinou, která o seniora pečuje. 

Naopak, jako hlavní nevýhodu přinesl výzkum vzdálenost bydliště seniora či jeho rodinného pečovatele od zdravotnického zařízení. I toto může dělat v rámci domácí péče o seniora problémy, pokud by došlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu. 

Konečné rozhodnutí je ale pouze a jenom na vás. 

Pečovat o vaše rodiče či prarodiče v domácím prostředí nemusí být vždy ve vašich silách. Ať už z důvodu vaší pracovní doby nebo například kvůli rodinné nebo finanční situaci. V takovém případě je na místě začít přemýšlet o využití domova pro seniory

Dům u Agáty  

U nás v Domě u Agáty respektujeme předchozí způsob života seniorů, na který byli zvyklí a snažíme se jim vyjít vstříc. Kromě čtyřiadvacetihodinové péče zajišťujeme našim klientům nejrůznější aktivity jako je barvení velikonočních vajíček nebo jarní grilování. Podívejte se, jak se v domově žije v našem seriálu Když se z domu stane domov

Pokud váháte, jestli je domov pro seniory tím správným krokem, je možné, aby si váš příbuzný pobyt u nás pouze na pár dní vyzkoušel