Zpráva z Agáty

Canisterapie pomáhá našim seniorům zlepšit náladu i koordinovat pohyby

Canisterapie neboli léčba za pomoci psů se v posledních letech stala populární formou terapie. Kontakt se psem totiž podporuje zlepšení fyzické, psychické a duševní stránky člověka. Bylo prokázáno,  že styk se psy pomáhá hlavně tam, kde chybí mezilidské vztahy či je třeba usnadnit jejich navazování. S canisterapií máme pozitivní zkušenosti, a proto se ji snažíme zařadit do aktivního programu našich seniorů.

Canisterapie je mezi staršími lidmi úspěšně užívána ke zlepšení a udržení motorických dovedností. Pomáhá k procvičování koordinaci pohybů a zlepšení fyzického stavu. Navíc lze také využít živočišného tepla, které pes produkuje, a to zejména při tzv. polohování. U nás v domově zaměřujeme canisterapii především na ležící klienty, kteří nemají možnost se zúčastnit skupinových akcí.

Léčba pomocí psů se často využívá nejen u seniorů, ale i osob s různým typem handicapu.  Například se zařazuje jako metoda ucelené rehabilitace u osob s mentálním, smyslovým, nebo tělesným postižením či u osob s demencí a sociálně deprivovaných jedinců. Canisterapie může být součástí uceleného přístupu péče o člověka ve fyzioterapii, psychoterapii, sociální práci, edukaci či zdravotnictví.

Každý domácí mazlíček se však tohoto typu terapie účastnit nemůže. Jedním z prioritních požadavků u psa je především vhodná výchova a socializace, základní ovladatelnost a poslušnost psa. Celý tým, tedy člověk a pes, by měl projít posouzením vhodnosti, školením a testováním. „To obsahuje přípravu canisterapeutického týmu k provozování canisterapie formou dlouhodobého kurzu, v jehož závěru musíte složit zkoušky, díky nimž získáte osvědčení opravňující k praktikování canisterapie,“ vysvětluje Ludmila Cimlová z Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík. 

V průběhu teoretické přípravy si člověk osvojuje komplexní přístup ke canisterapii, a to z hlediska zdravotně sociálního, pedagogického i kynologického. Při výběru psa je důležité uvažovat nejen nad jeho vrozenými povahovými vlastnostmi, ale stejně tak se zaměřit na jeho kvalitní výchovu a socializaci. „V tomto ohledu je zásadní výchova majitelem, který vlastnosti a schopnosti svého psa může kladně, či záporně ovlivnit,“ upozorňuje Cimlová. Významnou měrou je pes ovlivněn také prostředím. 

Kromě canisterapie v Domě u Agáty zpestřujeme program našich klientů návštěvami studentů pražské konzervatoře, kteří si potřebují vyzkoušet hru na piano před publikem. Muzika je u seniorů velice oblíbená, a tak často pořádáme hudební odpoledne s písněmi ze šedesátých let. Dále spolupracujeme s pražskou Aranžérií, která zaměstnává handicapované lidi s epilepsií. Jednou za dva měsíce u nás mají workshop, kde si naši senioři mohou uvázat kytičku. Chceme, aby si naši obyvatelé udrželi takovou životní úroveň, na jakou jsou zvyklí.