Ohlas klienta

Veronika K. – studentka Ošetřovatelství 3.LF UK

Odbornou zimní praxi jsem vykonávala v domově pro seniory v Domě u Agáty v pražských Řeporyjích (Praha 5). Lokalita, v níž se domov nachází je příjemná, zejména pro milovníky přírodních krás. Dům u Agáty je soukromé zařízení, které slouží převážně jako domov pro seniory, ale také jako domov pro osoby se zdravotním postižením.

Samotné zařízení má suterén a dvě patra, tudíž je dosti rozsáhlé. Můžeme zde najít prostorné pokoje. Prostory jsou zcela bezbariérové. Zařízení se pyšní i výkonným výtahem, jenž je schopen pojmout mnoho osob. Všechny pokoje jsou vybaveny speciálními postelemi, které se dají různě polohovat. Klientům, kteří jsou ohroženi vznikem dekubitů, je zde poskytnuta aktivní matrace, ta právě výrazně zabraňuje vzniku dekubitů. V každém pokoji je umístěna televize a také lednice. Součástí každého pokoje je také sociální zařízení. Nalezneme zde útulnou jídelnu s hezkým výhledem na okolní krajinu. Součástí některých pokojů jsou také moderní a útulné terasy, jež klienti mají zcela pro sebe, popřípadě své návštěvy. Domov u Agáty se dále ještě pyšní knihovnou, kde většinou probíhají aktivizace klientů. Dále se zde nachází speciální místnost, která je určena vyloženě pro fyzioterapeutické nebo ergoterapeutické účely.

Velmi důležité je zde sehraný a příjemný personál, kterým se Dům u Agáty může pyšnit. Pracují zde aktivizační pracovníci, ergoterapeutka, fyzioterapeut, ošetřovatelé a zdravotní sestry. Myslím si, že každý zaměstnanec zde má velmi důležitou úlohu. Všichni jsou tu na klienty velmi milí a snaží se jim splnit každé jejich přání. Jednají s nimi kamarádsky, ale s určitým respektem. Personál se snaží, aby si klienti byli co nejsoběstačnější. Když není klientova soběstačnost z nějakého důvodu možná, tak je mu poskytnuta péče.

Aktivizace zde byla na velmi dobré úrovni. Klientům je zde každý den dopřán bohatý aktivizační program. Součástí aktivizačního programu je rehabilitační cvičení, kdy klienti vykonávají různé cviky podle předcvičující osoby. Cviky jsou nenáročné a zahrnují protažení téměř celého těla. Další součástí aktivizace jsou jednotlivé hry, kdy klienti hrají například kuželky nebo kostky. Aktivizační pracovníci mají pro ně připravené aktivity jako například různé kvízy, čtení zajímavých článků, nad kterými spolu s klienty mohou diskutovat. Jsou zde hrány různé stolní hry, jako například bingo nebo Člověče nezlob se. Klientům jsou zde připravovány různé akce. Za mého působená v domově zde přišly seniory navštívit děti z mateřské školy nebo bylo seniorům také připraveno filmové odpoledne. Klienti zde mohou i vyjádřit své tvůrčí schopnosti, a tudíž je zde možnost si něco vytvořit či nakreslit. Když jsem zde působila v rámci praxe, tak klienti měli možnost si ozdobit svůj kyblíček.
V Domě u Agáty se mi pracovalo dost dobře. Musím říci, že mi někteří klienti budou chybět.