Ohlas klienta

Sofia K.

Mohu říci, že jsem se svým výběrem praxe velmi spokojená. Od místa samotného až po zaměstnance, jsem se dostala do úžasného kolektivu, jehož součástí jsem se stala na nějakou dobu.

Myslím, že nejdůležitějším rysem tohoto domova důchodců je personál, jsou to lidé, kteří se opravdu chtějí starat o druhé, pomáhat jim a alespoň trochu klientům usnadnit a zpříjemnit život. Každý z nich ví, co a kdy může říct a udělat, a co ne. Soucit, laskavost a všímavost jsou tím, co naplňuje pracovní dobu personálu. Nejde o běžnou pracovní rutinu, pokud samozřejmě nepočítáme dodržování denního režimu, užívání léků a stravování. Ale mini procházky, rozhovory, pomoc v některých na první pohled drobných věcech přichází ze srdce a tehdy, když je to pro klienta opravdu nutné. A je zcela zřejmé, že to oceňují jak klienti, tak pracovníci.