Ohlas klienta

Petra V.

Vážená paní ředitelko,

děkuji Vám a vyřiďte prosím poděkování všem Vašim sestřičkám a pečovatelům, kteří se starají o naše blízké. Děkuji i Vám za vynaložení Vašeho úsilí o ochranu našich rodičů v této nelehké době, kdy naši představitelé nějak pozapomněli na ochranu nejohroženějších, a to seniorů. Přeji Vám i nám všem hlavně hodně zdraví, a až to přejde, tak navrhuji udělat třeba zahradní slavnost, abychom to oslavili společně.