Ohlas klienta

N. Dieu Anh

Dne 13.1.2020 jsem absolvovala svůj první den zimní praxe v zařízení Dům u Agáty v Řeporyjích. Tímto bych chtěla poděkovat vrchní sestře Dagmar Kultové za skvělý přístup, ochotu a možnost si zde vyzkoušet ošetřovatelskou praxi. Vedoucí ošetřovatelce a jejím dvěma nejhodnějším ošetřovatelkám za to, že se mnou měly trpělivost, ukázaly mi denní chod kliniky a vždycky mi ochotně odpověděly na otázky, na které jsem neznala odpověď. Poděkování si zaslouží celý tým personálu, včetně klientů, kteří mi první den velmi zpříjemnili praxe.

Poděkování patří i paní ředitelce Iloně Kněžínkové za poskytnutí možnosti zde absolvovat zimní praxi. N. Dieu Anh, BVO 1.ročník