Ohlas klienta

Klára P.

Vážená paní ředitelko, ještě jednou děkuji, že mi byla praxe u vás v zařízení umožněna. Byly to pro mě cenné zkušenosti nejen z ergoterapie. Na praxi budu ráda vzpomínat. Se seniory jsem pracovala už v minulosti, navštívila obdobná zařízení. Ovšem žádné se nevyrovnalo tomu u Agáty. Máte tu skvělý personál i prostředí. Byla mi umožněna práce v krásném moderním prostředí, ve kterém klienti mají možnost zůstat v kontaktu s vnějším světem, přírodou a to díky velkým oknům, které jsou součástí pokojů.

Ovšem celé moderní prostředí by přišlo vniveč, kdyby zaměstnanci u Agáty nebyli tak skvělým personálem. Prošla jsem řadou zařízení pro seniory. V žádném zařízení jsem neměla takové pocity pohody a přátelského prostředí, jako tady. Vždy empatický, vstřícný, milý personál, který se snaží dělat vše možné i nemožné. Zařizování, spousta aktivit, akcí, darů apod. pro klienty. Klobouk dolů!

Přeji Všem ať se daří udržet laťku i nadále takto vysoko.