Ohlas klienta

Julie Ř.

Pro svou první ošetřovatelskou praxi jsem si zvolila Dům u Agáty.
Areál disponuje nádhernou velkou zahradou, která se pro aktivity využívá především v létě. Svého prvního shledání s klientem jsem se velmi obávala.


Myslela jsem si, že nebude lehké zapadnout ani mezi personál. Naštěstí na mě v Agátě čekaly samé hodné duše a všechny mé obavy byly hned první den vyvráceny. Pečovatelé se mi věnovali, vše trpělivě vysvětlovali a dodávali mi pocit jistoty. Nebála jsem se jít vyzkoušet nové věci, které jsem předtím nikdy nedělala. Na vše jsem měla dostatek času, abych si vyzkoušela. Zároveň mě kontrolovali, abych neudělala zbytečnou chybu. Do provozu mě začlenily i zdravotní sestřičky Zuzanka a Milka. Trpělivě odpovídali na mé dotazy a já se snažila, co nejužitečněji asistovat.


V rámci rehabilitace jsem se seznámila s rehabilitačním pracovníkem Tomášem. Vysvětlil mi, jak asistovat klientům při přesunu z lůžka na invalidní vozík a jak správně klienty přidržovat. Naučil mě být neustále ve střehu a předvídat klientův pád. Díky tomu jsem byla schopna vyhodnotit riziko pádu a eliminovat případné překážky, které by k pádu mohly přispět. Pokud by pád nastal věděla jsem, jak se v dané situaci zachovat a jak zajistit plné zdraví klienta i sebe.


Během mých praxí byla přijata klientka po mozkové příhodě s následnou amputací pravé dolní končetiny. První adaptační dny pro ni byly velmi složité. Psychická nepohoda se projevila nechutenstvím a celkovým zklamáním ze života. Celý tým Domu u Agáty ji poskytl důležitou oporu v této nelehké životní situaci a po 14 dnech se již klientka učí, jak se postavit na zdravou nohu.


V aktivizační části praxe se mě ujala Dana, která každý den v dopoledních hodinách pořádá aktivizační cvičení. S klienty jsme procvičovaly paměť pomocí matematických výpočtů, hádanek a přísloví. Zavzpomínali jsme na známé herce, filmové postavy, zpěváky a jiné celebrity. Zahráli jsme si petang, kterým jsme procvičili nejen mysl, ale i motoriku.


Jsem neskutečně vděčná, že jsem svou praxi mohla vykonávat na místě, ve kterém se na každého klienta myslí individuálně. Je mu dopřávaná péče s láskou, úsměvem a pokorou. Respektují se jeho potřeby, přání, zvyky a rituály. Sdílí se s ním radost, smutek i láska. Pečovatelé, sestřičky, aktivizační a rehabilitační pracovníci pracují jako skvělý tým na který jen tak nikde nenarazíte.


Ještě nikdy jsem nezažila, že by se na jednom místě sešlo tolik lidí se srdcem bez hranic a já jsem strašně ráda, že jsem se alespoň na dva týdny stala součástí této skvělé party. Získala jsem zkušenosti nejen do profesního života, ale i do života osobního.


Teď už vím, že nic na světě mě nenaplňuje víc než slova a gesta vděku a že slovo „děkuji“ se v dnešním světě používá zatraceně málo.


Moc děkuji všem pečovatelům, sestřičkám Zuzance a Milce, Daně i Tomášovi, paní vrchní a paní ředitelce za trpělivost i možnost plnit si svou první praxi zrovna tady.