Ohlas klienta

Jana Zárubová

Vážená paní Kněžínková, milé sestřičky a všichni zaměstnanci Domu u Agáty, velmi si vážíme Vaší nelehké a náročné práce, zvláště v dnešní době. Mám ve svém okolí spoustu přátel a známých, kteří, stejně jako my, svěřili péči o svoje rodiče různým zařízením a domovům pro seniory. Z jejich postřehů, zkušeností a rozhovorů zařazuji Vaše zařízení pro seniory na špičku žebříčku. Máte naši plnou důvěru a současná situace na tom nic nemění. Přejeme Vám a všem zaměstnancům hodně síly, pozitivní energie, tolerance a vstřícnosti. Věříme, že vše společně zvládneme. Za celou rodinu, Jana Z.