Ohlas klienta

Jana Z.

Milé sestřičky, pečovatelé a celý týme zaměstnanců Agáty. Nelze slovy vyjádřit, co cítíme všichni v těchto dnech. Všude můžeme být součástí problému, můžeme se ale také rozhodnout, že budeme součástí řešení. A tam, kde dojde ke krizi nebo dokonce ke katastrofě, už neexistuje střední cesta. Je třeba jednat rozhodně a odvážně. Existuje celá řada možností. A jednou z nich je vaše neúnavná každodenní trpělivá a vyčerpávající práce. Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat a vyjádřit obdiv. Děkuji! Dobro a láska zvítězí. Děkuji na shledanou. Jana Z.