Zpráva z Agáty

Jak přesvědčit seniora, že je čas jít do domova seniorů? 

Máte prarodiče či starší rodiče, kterým už jejich zdravotní stav nedovoluje bydlet sami nebo dokonce vyžadují každodenní péči a pomoc, a vy už se o ně nezvládáte starat? Jako nejvhodnější řešení se nabízí domov pro seniory. Co ale dělat, když vaši blízcí tuto pomoc odmítají? 

Jak dostat seniora do domova seniorů? 

Nejprve je třeba seniorovi vysvětlit kvůli čemu uvažujete o domově seniorů. Starší lidé do těchto zařízení obvykle odcházejí z několika důvodů: 

 • Špatný zdravotní stav – senior je dlouhodobě nemocný nebo se mu stal vážný úraz. 
 • Osamělost – senior bydlí sám, například z důvodu úmrtí manžela či manželky, příliš se nesetkává s lidmi a samota je na něj příliš. Duševní zdraví seniora je klíčové i pro jeho fyzický stav. 
 • Nesoběstačnost – senior má problém se sám o sebe postarat. 

Pokud to jde, vyberte domov společně. Senior pak bude mít větší kontrolu nad svým pobytem v domově a může se tak lépe adaptovat. Iva Holmerová, zakladatelka České alzheimerové společnosti, v příručce Problematické situace v péči o seniory doporučuje při výběru domova zvážit některá kritéria jako například: 

 • Jsou v domově neomezené návštěvní hodiny? 
 • Vypadá zařízení čistě, uklizeně a působí příjemně? 
 • Jak spokojení vypadají zdejší klienti? 
 • Je možné umístit seniora do domova pouze na zkoušku? 
 • Jak se respektuje důstojnost seniorů? 

Senior nechce do domova. Co s tím? 

Ačkoliv se někteří senioři na odchod do domova těší a představují si tento pobyt jako klidné ideální stáří, další už mohou mít jiný pohled. I přes veškerou vaši snahu udělat přechod do domova pro seniora co nejpříjemnější, se může stát, že do zařízení chtít nebude. Jak v takové situaci postupovat? Neshody vás nikam nedostanou a nucení také ne. Uvědomte si, o jak velký zásah do seniorova života jde. Přejít ze známého domácího prostředí někam, kde se o něj budou starat cizí lidé a kde ztratí určitou část své samostatnosti a svého soukromí, je velká změna, na kterou se každý nemusí hned cítit. 

1. Promluvte si 

Důkladně se seniorem proberte jeho pobyt v domově, vysvětlete mu důvody, které vedly ke zvolení této varianty. Vyslechněte, jaké má obavy a ty, které můžete, mu vyvraťte. Snažte se ho naladit na pozitivní stránku věci – výhody, které domov nabízí. 

V Domě u Agáty víme, že přechod z domácího prostředí do domova, není nic jednoduchého. Snažíme se proto klientům jejich pobyt u nás co nejvíce zpříjemnit. Seniorům je 24 hodin denně k dispozici personál, na který se mohou kdykoliv obrátit. Neopomínáme ani další potřeby našich klientů, a do domova pravidelně dochází masér, pedikérka a kadeřnice.  

2. Připravte ho 

Proveďte seniora podrobně procesem, který ho čeká, aby byl se vším srozuměn dopředu. Pokud je to možné, z vaší strany i ze strany domova, nabídněte mu, že si domov vyzkouší pouze na kratší dobu. V Domě u Agáty je minimální délka krátkodobého pobytu 7 dní, což může být pro seniora vhodný začátek, aby zjistil, jak mu pobyt v domově vyhovuje a je spokojený s dostupným programem nebo péčí personálu.  

3. Navštěvujte ho 

Po přechodu do domova si senior prochází takzvanou adaptací, tedy zvykáním si na nové prostředí. Mezi nejdůležitější aspekty tohoto procesu patří: 

 • provedení po zařízení, 
 • seznámení s pracovníky, 
 • vysvětlení chodu domova. 

Pro seniora bude komfortní, pokud bude vědět, že jste mu stále nablízku a že se na vás může spolehnout.

Studie Cítit se jako doma v domovech pro seniory z Nizozemského institutu primární zdravotní péče prokazuje, že tři ze čtyř seniorů se v domovech cítili jako doma. Ti zbylí byli nespokojení, protože byli v domově příliš rušeni dalšími obyvateli. V Domě u Agáty je dostatek prostoru pro všechny. Senioři mohou trávit čas ve svých pokojích, společenské místnosti nebo v bezbariérové zahradě. Jak se žije v Domě u Agáty se dozvíte v seriálu Když se z Domu stane domov, kde vypovídají samotní obyvatelé domova o tom, jaké mají s domovem zkušenosti.