Ohlas klienta

Hana J.

Vážená paní Kněžínková, mnohokrát vám děkuji za péči, kterou Dům u Agáty, respektive jeho personál věnuje našim blízkým a vám osobně za průběžné informování o dění v domově. Přeji vám všem pevné zdraví a dostatek sil k překonání této krizové situace. Ještě jednou děkuji a zůstávám s pozdravem Hana J.