Ohlas klienta

Gabriela D. – ředitelka Světluška | Nadační fond Českého rozhlasu

Vážený pane Kněžínku, ani nevíte, jak moc jsme si Vás s přáli ve Světlušce poznat osobně. Váš velkorysý dar nám vyrazil dech. Druhým překvapením dnes bylo, že se angažujete v oblasti, kde Světluška dokáže vracet to, co dostává od svých dárců, tedy Návštěvy POTMĚ, kdy nevidomí kolegové navštěvují seniory v jejich domovech či pobytových zařízeních a tráví s nimi čas tak, aby jim přinášeli společnost, radost a kompetence.

Návštěvy tak doplňují péči rodiny nebo pečovatelek a aktivizačních pracovnic. V současné době docházíme za seniory z celé Prahy, Plzně a Českých Budějovic. Služba je zdarma. Návštěvníci jsou výjimečně talentovaní lidé (dmu se pýchou), je mezi nimi novinářka, spisovatelka, muzikant, který ovládá dechem 12 nástrojů, canisterapeutka, zpěvačka, překladatelka, ale hlavně jsou to empatičtí lidé s velkým citem pro práci se seniory. Návštěvníci se pravidelně školí v práci se seniory a absolvují supervize. Pokud bychom mohli nosit radost i klientům Domu u Agáty, budeme moc rádi.

Těším se na odpověď od Vás a ještě jednou za celou Světlušku děkuji.