Ohlas klienta

Eva S. a Marie P.

Rády bychom poděkovaly všem vlídným lékovým sestřičkám, ošetřujícím fyzioterapeutkám a rehabilitačnímu i personálnímu vedení za trpělivou a nelehkou péči o nás klienty. Přejeme si, aby vytrvaly a s úsměvem nám přály každé dobré ráno. Naše poděkování patří i milé a obětavé paní lékařce.