Ohlas klienta

Eva Š.

Vážená paní ředitelko,

z postele mého pokoje přeji všem obyvatelům Domu u Agáty krásné a pohodové Vánoce a splnění všech přání v novém roce. Chci poděkovat touto cestou celému týmu, který se obětavě a trpělivě stará o pacienty, zejména pak paní Daně, paní Evičce a především Andrejce, která mi zachránila ruku.

Moc na všechny vzpomínám, Eva Š.