Ohlas klienta

Eliška J. – Všeobecné ošetřovatelství 1.ročník

Dům u Agáty je soukromé bezbariérové zařízení, které poskytuje služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Nachází se v městské části Prahy 5 Řeporyje. Zařízení poskytuje nadstandartní profesionální péči 24 hodin denně. Cílovou skupinou jsou tedy senioři, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby nebo jen potřebují ubytování na přechodnou dobu z rodinných důvodů (např. dovolená pečující rodiny). Žádost mohou podat osoby nad 25 let se zdravotním postižením a nepřetržité závislosti na pomoci druhé osoby. Já sama hodnotím zařízení velice kladně. Mám za sebou zkušenosti z více domovů pro seniory, ale v Agátě na mě udělali neskutečný dojem. S jakou profesionalitou a úctou tu pečují o klienty je naprosto neskutečné. Ke každému klientovi se zde přistupuje individuálně. Klienti mají během dne spoustu aktivit a většina z klientů se jich velice ráda zúčastňuje. Nelze opomenout ani rehabilitaci, která mě také velice překvapila. Ještě nikdy jsem se nesetkala s tím, že by se klientův zdravotní stav v zařízení tohoto typu zlepšil. Zde mají po rehabilitaci klienti velice dobré výsledky. Dochází za nimi i externí fyzioterapeut.

Na zimní praxi jsem zcela upřímně nastupovala s cílem, že ji chci hlavně odchodit a nic moc jsem od ní neočekávala, právě kvůli neúplně dobrým předchozím zkušenostem z domovů pro seniory. Nedokázala jsem si představit, co mi takový domov mlže ještě předat. Musím říct, že zpětně se za své předsudky stydím, protože toto zařízení mi vyvrátilo veškeré špatné představy o domovech.

Vzhledem k tomu, že naše praxe byla rozdělena na část ošetřovatelskou, rehabilitační a aktivizační, tak jsem získala spoustu nových zkušeností, právě z rehabilitační a aktivizační části, kterými jsem byla naprosto nepolíbená. V rámci rehabilitace jsem se naučila pasivní cvičení s paretickou rukou a částečně aktivní cvičení s klientem po amputaci obou dolních končetin. Poprvé jsem se setkala s MOTOmedem, což je přístroj k pasivnímu asistovanému nebo aktivnímu tréninku dolních či horních končetin. A hlavně jsem poprvé vedla skupinové cvičení pro seniory, kde jsem odbourala svoje obavy z mluvení před ostatními a kdy je celá pozornost upřená na mě.

V aktivizační části, z které jsem měla velké obavy, protože nejsem úplně kreativní člověk jsem nakonec byla nadšená, protože mě překvapilo, kolik vědomostí mají všichni klienti a jak skvěle dokáží spolupracovat. Mají opravdu velký obecný přehled, a proto jsem si pro ně připravila kvíz na pojmy z jejich doby a na české památky, který měl velký úspěch. Zde jsem si opět procvičila mluvení před lidmi, ale tentokrát už to bylo mnohem příjemnější, protože jsem většinu klientů znala a mohla jsem pokládat otázky i individuálně. Z ošetřovatelské části jsem si pak odnesla nové postupy v již známých úkonech.

Celkově bych tedy praxi zhodnotila velice pozitivně a mé cíle byly naplněny, až bych řekla, že dokonce překonány. Jsem velice ráda, že jsem si vybrala zrovna toto zřízení a mohla jsem zde absolvovat svoji zimní praxi. Tato praxe mi předala obrovskou úctu k seniorům a veškerému personálu, který s nimi pracuje. Nyní mám mnohem lepší pohled na domovy pro seniory. Moc děkuji všem, se kterými jsem zde trávila čas a dovedli mě až k takové změně.

Se zařízením jsem byla velice spokojená a chci ještě jednou poděkovat vrchní sestře BC. Dagmar Kultové za profesionální a velice milý přístup k nám jako studentům a skvělé zorganizování praxe. Samozřejmě velký dík patří i veškerému personálu, který nás s velkou trpělivostí a laskavostí učil veškerým chodům zařízení.