Ohlas klienta

Dita R.

Dobrý den paní ředitelko, ráda bych se připojila a touto formou Vám poděkovala za zachování plynulého provozu v rámci možností vzhledem k současné situaci. Vážím si práce celého Vašeho personálu včetně managementu. Srdečně Vás všechny zdravím do Agáty a přeji všem mnoho zdraví a vnitřního klidu!