Ohlas klienta

Daniela a Jiří D.

Dobrý den paní ředitelko,

již jsme se doma aklimatizovali a postupně se snažíme dosáhnout kýženého stavu soběstačnosti čilých a veselých seniorů/seniorek radujících se z každého okamžiku. Zasíláme Vám písemné poděkování za veškerou péči poskytnutou našim tělům a duším při pobytu ve Vašem Domě u Agáty. Prosíme o laskavé tlumočení našich díků celému Vašemu týmu a souhlasíme se zveřejněním tohoto poděkování pod našimi plnými jmény. Ještě jednou za vše děkujeme, vzpomínáme na milá setkání s Vámi a Vašimi kolegy/kolegyněmi i s ostatními klienty a přejeme pohodové letní dny.

S úctou, Daniela a Jiří Dudorkinovi