Zpráva z Agáty

Cévní mozková příhoda – jak se žije po mrtvici?

Cévní mozková příhoda potká v životě každého čtvrtého člověka. Často ji pacient či jeho okolí nerozpozná včas, a tak končí ve spoustě případů tragicky. Nemusí to ale tak být. I mrtvici se dá předcházet. Jak poznat, že se jedná o mrtvici? A dá se kvalitně žít i po ní?

Co je to mrtvice?

Cévní mozková příhoda, jinak mrtvice, je stav, kdy mozek nedostává dostatek kyslíku a živin, které potřebuje. Dochází k tomu nejčastěji v důsledku ucpání mozkové tepny. Cévní mozková příhoda (CMP) je extrémně závažný zdravotní problém, který vyžaduje okamžitou pomoc lékaře.

Jak poznat mrtvici?

Mezi nejběžnější příznaky cévní mozkové příhody se řadí:

 • náhlá necitlivost nebo slabost v obličeji, paži nebo noze, zejména na jedné straně těla,
 • náhlý zmatek,
 • potíže s mluvením nebo potíže s porozuměním řeči (zaměňování slov, nesrozumitelná mluva),
 • náhlé potíže s viděním na jedno nebo obě oči,
 • náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo nedostatek koordinace,
 • náhlá silná bolest hlavy bez zjevné příčiny.

Je však třeba dávat pozor i na jiné symptomy. Podle Národního zdravotnického informačního portálu se, zejména u žen, může mrtvice projevovat také následovně:

 • bolesti končetin,
 • nevolnost,
 • zmatenost
 • zcela atypické příznaky, jako je bolest na hrudi, potíže s polykáním a dušnost.

V případě, že si u sebe nebo u lidí ve vašem okolí všimnete těchto příznaků, je nutné konat rychle. Odborníci doporučují provést test FAST:

F jako face, tedy obličej: Požádejte člověka s příznaky, aby se usmál. Příznakem mrtvice je padající koutek či oční víčko.

A jako arm, tedy paže: Požádejte člověka s příznaky, aby zvedl ruce do předpažení. Příznakem mrtvice je, že mu klesá jedna ruka.

S jako speech, tedy řeč: Zeptejte se člověka s příznaky, jak se jmenuje nebo ho požádejte, aby zopakoval jednoduchou frázi. Příznakem mrtvice je nezřetelná nebo zvláštní řeč.

T jako time, tedy čas: Pokud zaznamenáte minimálně jeden z příznaku, okamžitě volejte 155.

Mozková mrtvice následky

Čas je při cévní mozkové příhodě ten nejdůležitější faktor. O rozsahu a způsobu poškození rozhoduje, jak rychle se pacient dostane do lékařské péče. Podle Světové zdravotnické organizace přes 30 % lidí na mrtvici umírá, dalších 30 % potom skončí s postižením. Čím rychlejší diagnóza, tím vyšší je pacientova šance na přežití bez následků. Odborníci uvádějí, že je nutné podat člověku s cévní mozkovou příhodou medikaci nejpozději do 4,5 hodin od vzniku prvních příznaků.

Dlouhodobé příznaky mrtvice

Po prodělání mrtvice se u pacienta často může vyskytnout trvalá invalidita, která se projevuje například:

 • svalovou slabostí nebo neschopností pohybu,
 • problémy s řečí,
 • poruchami myšlení nebo paměti,
 • ztrátou zraku, sluchu nebo hmatu,
 • ztrátou kontroly nad močovým měchýřem nebo střevy,
 • ztrátou hustoty nebo síly kostí.

Avšak včasná lékařská intervence může vést k úplnému uzdravení bez následků nebo pouze s mírným postižením, jako je například lehké oslabení končetin.

Těžká mozková mrtvice – jak se žije po CMP? 

Pokud pacient prodělá mozkovou mrtvici, následuje obvykle rehabilitační péče a nutná změna životního stylu.

Člověk po CMP začíná s rehabilitací co nejdříve to jde, ideálně pár dní po stabilizaci jeho stavu. Je to proto, aby se předešlo rozvoji stažení svalů a proleženin. Pacient ovšem často nezůstává pouze u rehabilitace. Lidé postiženi CMP obvykle dochází na logopedii, fyzioterapii nebo například na neuropsychologii, pokud je narušen jejich duševní stav.

Pro pacienta je také žádoucí, aby se co nejdříve vrátil do svých běžných aktivit. Výzkum z letošního roku ukazuje, že při brzkém začlenění člověka po prodělané mrtvici zpět do jeho rutinních činností se výrazně rychleji zlepšuje kvalita jeho života.

V situaci, kdy je poškození mozku u pacienta natolik rozsáhlé, že není možné rehabilitovat, může být nemocný přeložen do léčebny dlouhodobě nemocných. Ta je však časově omezená a poté je pro pacienta nezbytný přesun do ošetřování v domácích podmínkách nebo do ústavu, který takovou péči poskytuje, například domov pro seniory.

Prevence cévní mozkové příhody

Jsou faktory, kterým se v rámci mrtvice nedá předcházet a to je věk a genetika. Pokud cévní mozkovou příhodu prodělal některý váš blízký pokrevní příbuzný, řadíte se do rizikovější skupiny.

Jsou tu ale také faktory, kterým předcházet lze a při vyhýbání se jim je možné potenciální riziko mrtvice snížit. Ty zahrnují:

 • užívání alkoholu,
 • kouření,
 • vysoký krevní tlak,
 • nadměrné množství cholesterolu v krvi,
 • cukrovka,
 • nadváha,
 • nedostatek pohybu,
 • užívání hormonální antikoncepce.

Zdravý životní styl s dostatkem pohybu vám může zaručit, že se riziko mrtvice sníží.

Ačkoliv jsou statistiky cévní mozkové příhody neúprosné, z velké části případů na ni umírají osoby, u kterých byla rozpoznána příliš pozdě. Pokud si příznaky mrtvice zapamatujete, zareagujete včas a budete vědět, jak se k člověku s takovými symptomy zachovat, s velkou pravděpodobností dokážete někomu zachránit život.