Ohlas klienta

Annie N.

Děkuji vrchní sestře Bc. Dagmar Kultové a ergoterapeutce Bc. Andrejce za ochotu mi dodat co největší množství informací, které určitě využiji v rámci školy. Bohužel o byl můj poslední den praxe. Byly to krásné dva týdny a chtěla bych touto cestou poděkovat celému personálu za všechno, co mě naučili, za vstřícnost a ochotu. I loučení s klienty bylo těžké, ale to k tomuto povolání patří. Moc všem děkuji za zpříjemnění nových poznatků během těchto dvou týdnů. Budu na tyto praxe ještě hodně dlouho a s radostí vzpomínat!