Ohlas klienta

Alena B.

Vážení paní Kněžínková, vážený celý kolektive Domu u Agáty. Rádi bychom Vám všem touto cestou chtěli poděkovat a ocenit Vaši péči, starostlivost, ochotu, laskavost, kterou projevujete všem našim blízkým. Věříme, že to určitě není pro Vás lehké v současné napjaté době všechny klienty zajistit. Také si velmi vážíme možnosti omezeného kontaktu telefonického nebo i očního s naší maminkou. Věříme, že to velmi pomáhá při udržení její pozitivní psychiky. Ještě jednou velké díky, smekáme před Vámi. Přejeme Vám všem i Vašim rodinám hlavně hodně zdraví. Brožovi, Havránkovi, Machovi