Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty

Naše péče

 • profesionální tým zdravotních sester a pečovatelů zajišťuje klientům nepřetržitou 24- hodinovou péči
 • tým pracovníků ergoterapie, rehabilitace a aktivizační pracovníci se podílejí na péči o klienty vytvářením denních programů
 • všichni pracovníci pečují o klienty s ohledem na jejich individuální vlastnosti, schopnosti a s ohledem na jejich zdravotní stav
 • všichni pracovníci vypracovávají s klienty individuální plány péče, na jejichž tvoření se podílejí i samotní klient a v případě potřeby i jejich rodiny
 • klienti si stanoví své osobní cíle, které vycházejí z jejich možností a schopností
 • každému klientovi přidělujeme klíčového pracovníka, který je zároveň jeho osobním důvěrníkem
 • klíčový pracovník vede klientovu osobní dokumentaci a dohlíží na plnění stanovených cílů, které musí být konkrétní, pro klienty významné a reálně dosažitelné

Sestry

 • poskytují našim klientům všestrannou ošetřovatelskou a přiměřenou rehabilitační péči
 • podávají a dávkují léky, které klientům stanoví jejich praktický či odborný lékař a následně kontrolují medikaci klientů

Pečovatelé

 • zajišťují pro klienty přímou obslužnou péči
 • vedou klienty k soběstačnosti, ale zároveň jim pomáhají v situacích, kdy je jejich pomoc a podpora nezbytná
 • pomáhají klientům při hygieně, pohybu, stravování, oblékání a svlékání, dohlížejí na jejich pitný režim
 • aktivně zapojují klienty do denních činností v rámci jejich individuálních přání, potřeb a osobních zájmů

Ergoterapie a ošetřovatelská rehabilitace

 • probíhají denně a to s ohledem na potřeby každého jednotlivého klienta
 • dopolední skupinové zdravotní cvičení na židlích přispívá k udržení a rozvíjení fyzické kondice klientů
 • individuální ergoterapii a ošetřovatelskou rehabilitaci zaměřujeme na potřeby každého jednotlivého klienta a podporujeme tak jeho co možná nejdelší soběstačnost
 • při individuálních cvičeních se věnujeme zejména nácviku chůze, jemné i hrubé motorice a nácviku denních činností potřebných pro běžný život člověka
 • pohybové terapeutické přístroje motomedy s podporou motoru jsou podobné jízdě na kole a pomáhají klientům trénovat svalovou sílu horních i dolních končetin
 • profesionální tým zdravotních sester a pečovatelů zajišťuje klientům nepřetržitou 24- hodinovou péči
 • tým pracovníků ergoterapie, rehabilitace a aktivizační pracovníci se podílejí na péči o klienty vytvářením denních programů
 • všichni pracovníci pečují o klienty s ohledem na jejich individuální vlastnosti, schopnosti a s ohledem na jejich zdravotní stav
 • všichni pracovníci vypracovávají s klienty individuální plány péče, na jejichž tvoření se podílejí i samotní klient a v případě potřeby i jejich rodiny
 • klienti si stanoví své osobní cíle, které vycházejí z jejich možností a schopností
 • každému klientovi přidělujeme klíčového pracovníka, který je zároveň jeho osobním důvěrníkem
 • klíčový pracovník vede klientovu osobní dokumentaci a dohlíží na plnění stanovených cílů, které musí být konkrétní, pro klienty významné a reálně dosažitelné

Denní aktivity

 • jsou základní součástí naší komplexní péče
 • aktivizační pracovnice připravují klientům pestré denní programy s činnostmi dle jejich zájmů, které je baví, jsou pro ně významné, smysluplné, něčím blízké a přinášejí jim tak radost a potěšení
 • všechny tělesné i duševní aktivity našich klientů se vždy odvíjejí od jejich zájmů, potřeb a přání

Lékaři

 • v objektu lékař není
 • sestry spolupracují s praktickými či odbornými lékaři klientů telefonicky či online
 • odbornou lékařskou péči pro klienty si zajišťují jejich blízcí s lékaři příslušných odborností a na základě doporučení ošetřujícího lékaře klienta
 • akutní lékařskou pomoc řešíme prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby
 • klienti na dlouhodobých pobytech si mohou domluvit registraci u praktických lékařek ve Zdravotním středisku Řeporyje, vedle Domu u Agáty
 • z odborných lékařů ordinují ve Zdravotním středisku Řeporyje dva stomatologové, psychiatr, fyzioterapeut a urolog