Vítejte v Domě u Agáty

Zajišťujeme péči seniorům a osobám se zdravotním postižením se sníženou soběstačností, kteří nevyžadují pobyt na zdravotním lůžku, ale jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.


Poskytujeme odlehčovací a rekondiční pobyty na 1 týden až 3 měsíce, které jsou pro klienty přínosné k jejich zotavení po pobytu v lékařském zařízení. Význam mají také pro podporu a odpočinek rodinných příslušníků či blízkých, kteří o klienta pečují v domácím prostředí.


I když víme, že: „Všude dobře, doma nejlíp”, snažíme se o vytvoření příjemného rodinného zázemí, ve kterém se klienti i jejich návštěvy cítí příjemně.

Péče o seniory
Zábavné aktivity
Ke klientům přistupujeme individuálně. Snažíme se zachovat a rozvíjet jejich soběstačnost a samostatnost.

Respektujeme jejich způsob života, na který byli zvyklí ze svých domovů.

Dbáme na vytváření nových přátelství v rámci domova a zachování sociálních vztahů s využitím okolního společenství k dosažení kvalitního a běžného způsobu života.

Prvotřídní péče je naše priorita